מענה לשאלות הבהרה ודחיית המועד להגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה ודחיית המועד להגשת הצעות

גלול למעלה