מכרז 6/2022 הודעה על קיום סיור מציעים נוסף

מכרז 6/2022 הודעה על קיום סיור מציעים נוסף

גלול למעלה