מכרז 42024 למתן הרשאה להפעלת מבנה למטרת ניהול והפעלת קיוסק במבנה הקופות ברחבה החיצונית של היכל מנורה

מכרז 42024 למתן הרשאה להפעלת מבנה למטרת ניהול והפעלת קיוסק במבנה הקופות ברחבה החיצונית של היכל מנורה

גלול למעלה