מכרז 4/2023 – מענה לשאלות הבהרה

מכרז 4/2023 – מענה לשאלות הבהרה

גלול למעלה