מכרז 4/2022- הבהרה לנספח 1

מכרז 4/2022- הבהרה לנספח 1

גלול למעלה