מכרז 2/2023 – מענה לשאלות הבהרה

מכרז 2/2023 – מענה לשאלות הבהרה

גלול למעלה