מכרז 17/2019 – עדכון מועדים

עדכון מועדים – מכרז פומבי מס’ 17/2019 למתן הרשאה להפעלת חנות מסוג קיוסק או מרכול בסמוך לשער 10 בטבעת החיצונית של היכל מנורה מבטחים

גלול למעלה