מכרז 18/2019 – מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 18/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

גלול למעלה