מכרז 17/2019 – מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 17/2019 למתן הרשאה להפעלת חנות מסוג קיוסק או מרכול בסמוך לשער 10 בטבעת החיצונית של היכל מנורה מבטחים

גלול למעלה