מכרז 16/2019

מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע עבודות ניקיון חד-פעמי באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה