מכרז 16/2019 – תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע עבודות ניקיון חד-פעמי באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה