מכרז 15/2019 – תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות ציפוי פולימרי של רצפות בקומת הקרקע בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

גלול למעלה