מכרז 14/2019 – תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 14/2019 לעבודות נגישות בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

גלול למעלה