מכרז 13/2019 – תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 13/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

גלול למעלה