מכרז 13/2019 – דחיית מועד

דחיית מועד הגשת הצעות – מכרז פומבי 13/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

גלול למעלה