מכרז 12/2019

מכרז פומבי מס' 12/2019 למתן שירותי שינוע כיסאות ל"זירת אולם המשחקים" בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה