מכרז 12/2019 – הבהרה 1

הבהרה 1 – מכרז פומבי מס' 12/2019 למתן שירותי שינוע כיסאות ל"זירת אולם המשחקים" בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה