מכרז 1-2023 מענה לשאלות הבהרה והודעה על דחיית מועד להגשת הצעות

מכרז 1-2023 מענה לשאלות הבהרה והודעה על דחיית מועד להגשת הצעות

גלול למעלה