מכרז 1-2023 למתן שירותים למערכות כיבוי אש למתקני החברה

מכרז 1-2023 למתן שירותים למערכות כיבוי אש למתקני החברה

גלול למעלה