מכרז 1/2023 – דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

מכרז 1/2023 – דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

גלול למעלה