מכרז 1/2022 דחיית מועד הגשה

מכרז 1/2022 דחיית מועד הגשה

גלול למעלה