מכרז 05/2021

מכרז פומבי מס' 05/2021 – להשכרה והפעלה של חנות בין שער 2 לשער 3 בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה