מכרז 05/2020

מכרז פומבי מס' 05/2020 והסכם התקשרות למתן הרשאה להפעלת חנות בחלק הצפון מערבי של אצטדיון בלומפילד בתל אביב יפו

גלול למעלה