מכרז 03/2021 – מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 03/2021 לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ

גלול למעלה