מכרז 02/2020

מכרז פומבי מס’ 2/2020 והסכם התקשרות לביצוע עבודות הכוללות שיפוץ 2 מעליות בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה