מכרז פומבי משותף למתן שירותי פירוק , הרכבה ושינוע של ציוד לרבות כיסוי פרקט ודשא ועבודות נוספות

מכרז פומבי משותף למתן שירותי פירוק , הרכבה ושינוע של ציוד לרבות כיסוי פרקט ודשא ועבודות נוספות

גלול למעלה