מכרז פומבי לאספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות מיזוג אויר

מכרז פומבי לאספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות מיזוג אויר

גלול למעלה