מכרז משותף 08/2022 לאפיון, הקמה, הטמעה, תפעול ותחזוקה של מערכת לניהול מבנים

מכרז משותף 08/2022 לאפיון, הקמה, הטמעה, תפעול ותחזוקה של מערכת לניהול מבנים

גלול למעלה