מכרז משותף 4/2023 לקבלת שירותי סדרנות בחניונים

מכרז משותף 4/2023 לקבלת שירותי סדרנות בחניונים

גלול למעלה