מכרז משותף מס' 4 למתן שירותי ניקיון ואחזקה במתקני חברת היכלי הספורט תל אביב – יפו בע"מ וחברת מרכז הספורט הלאומי תל – אביב בע"מ

מכרז משותף מס' 4 למתן שירותי ניקיון
ואחזקה במתקני חברת היכלי הספורט תל
אביב – יפו בע"מ וחברת מרכז הספורט
הלאומי תל – אביב בע"מ

גלול למעלה