מכרז והסכם 04/2020

מכרז פומבי מס’ 4/2020 והסכם התקשרות לביצוע עבודות בניה ושיפוץ בחדר אירועים בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה