מכרז והסכם 03/2021

מכרז פומבי מס' 03/2021 והסכם התקשרות לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

גלול למעלה