מכרז והסכם 02/2021

מכרז פומבי מס' 02/2021 והסכם התקשרות למתן הרשאה לקיום מופע בימתי בתקופת חג החנוכה בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב יפו

גלול למעלה