מכרז והסכם 01/2021

מכרז פומבי מס' 01/2021 והסכם התקשרות לאספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מגדלי קירור בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה