מכרז משותף 8/2022 – הודעה על עדכון מועדים ועל סיור מציעים נוסף

מכרז משותף 8/2022 – הודעה על עדכון מועדים ועל סיור מציעים נוסף

גלול למעלה