התקשרות בפטור ממכרז עם החברה למשק וכלכלה לצורך קבלת שירותי ניהול

התקשרות בפטור ממכרז עם החברה למשק וכלכלה לצורך קבלת שירותי ניהול

גלול למעלה