הסכם נוסח מעודכן בעקבות שינוי תנאי סף מיום 16/03/2022

הסכם נוסח מעודכן בעקבות שינוי תנאי סף מיום 16/03/2022

גלול למעלה