הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מושבים בהיכל קבוצת שלמה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מושבים בהיכל קבוצת שלמה

גלול למעלה