הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לצורך התקנת מערכת אשראי למכונות תשלום בחניונים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לצורך התקנת מערכת אשראי למכונות תשלום בחניונים

גלול למעלה