הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – למתן שירות למערכת בקרת מבנה בהיכל מנורה מבטחים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – למתן שירות למערכת בקרת מבנה בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה