הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – למתן תחזוקה למערכת גילוי אש ועשן בהיכל קבוצת שלמה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – למתן תחזוקה למערכת גילוי אש ועשן בהיכל קבוצת שלמה

גלול למעלה