הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לביצוע השלמת עבודות איוורור, קירור ובידוד באצטדיון בלומפילד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לביצוע השלמת עבודות איוורור, קירור ובידוד באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה