הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לביצוע עבודות הוספת אזורי כריזה וסאונד לחדר הארועים באצטדיון בלומפילד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לביצוע עבודות הוספת אזורי כריזה וסאונד לחדר הארועים באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה