עמי חן הכט בעמ תיקון במת הרמב בהיכל מנורה

גלול למעלה