הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות למכרז פומבי 3/2023 למתן שירותי הפעלת מזנונים והסעדה בהיכל מנורה מבטחים

הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות למכרז פומבי 3/2023 למתן שירותי הפעלת מזנונים והסעדה בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה