דחיית מועד – מכרז 01/2020

הודעה על דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי מס' 1/2020 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 2 לשער 3 בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה