דחיית מועד הגשת מכרז 1/2022 ומענה לשאלות הבהרה

דחיית מועד הגשת מכרז 1/2022 ומענה לשאלות הבהרה

גלול למעלה