דחיית המועד האחרון להגשת מועד מכרז 7/2022

דחיית המועד האחרון להגשת מועד מכרז 7/2022

גלול למעלה