שמחת בית השואבה – יעקב שוויקי 19.10.2016

גלול למעלה