היכל קבוצת שלמה

שער #2 שמאלה חזור

שורות 1-5

שורות 6-12

שורות 13-16

שער #2 מרכז חזור

שורות 1-5

שורות 6-12

שורות 13-16

שער #2 ימינה חזור

שורות 1-5

שורות 6-12

שורות 13-16

שער #3 חזור

שורות 1-5

שורות 6-12

שורות 13-16

שער #4 שמאלה חזור

שורות 1-5

שורות 6-12

שורות 13-16

שער #4 מרכז חזור

שורות 1-5

שורות 6-12

שורות 13-16

שער #4 ימינה חזור

שורות 1-5

שורות 6-12

שורות 13-16

שער #1 חזור

שורות 13-16

שורות 6-12

שורות 1-5

© 2017 PLANSEAT™